Schaktning för
husgrunder, avloppsanläggningar m.m.

Enbloms Gräv & Schakt AB startades 1976. Företaget ägs och drivs av Jerry Enblom, antalet anställda uppgår till omkring åtta, men varierar något beroende på säsong.

Enbloms Gräv & Schakt AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME). Formella kompetenser som finns i företaget är EBR, Arbete på väg och Farligt gods.

 

Stensättning Trapp, stensättning och mur Trapp Altan Gatsten

Vi utför allt inom mark- och anläggningsarbete: schaktning för husgrunder, VA-arbeten, vägbyggen, rör- och kabelschakter, trädgårdsarbeten, plattsättning, enskilda avloppsanläggningar m m.

Vi har nu funnits i branschen i över 40 år och våra väl utförda arbeten genom alla år har gett oss ett gott rykte och många nöjda kunder. Några av våra större kunder är GEAB, Kneippbyn Fritidsanläggningar AB och Fortifikationsverket.

Kontakta oss gärna för referenser!